254 lagi jemaah haji negara selamat pulang

Menteri Hal Ehwal Ugama menyambut kepulangan jemaah haji.

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 Sept – Kumpulan ketiga jemaah haji Negara Brunei Darussalam seramai 254 orang yang mengikuti pakej Syarikat Darussalam Holding Sdn Bhd telah selamat tiba di tanah air kira-kira 3:30 petang tadi.

Ketibaan mereka di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman.

Juga mengalu-alukan ketibaan jemaah haji negara ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama (KHEU), Dato Seri Paduka Haji Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud;  Setiausaha Tetap KHEU, Dato Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yussof; Timbalan Setiausaha Tetap (Pelaburan) Kementerian Kewangan, Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Timbalan Setiausaha Tetap (Pentadbiran dan Kewangan) KHEU, Awang Roslan bin Haji Taja’ah; dan wakil Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi ke Brunei, Meshal Abdullah A.Habshan.

 

(Ikuti berita lanjut dalam Media Permata)

http://digital.mediapermata.com.bn