500,000 duit syiling Jubli Emas diedarkan

Oleh Salawati Haji Yahya

Gambar Muiz Matdani

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 Nov – Sebanyak 500,000 keping duit syiling 50 sen telah diedarkan kepada wakil-wakil dari 234 buah sekolah rendah, menengah dan pusat-pusat tingkatan enam di seluruh negara pada Majlis Pengedaran Duit Syiling bagi Edaran Siri ke-5, yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

Pengedaran duit-duit syiling berkenaan telah disempurnakan oleh Pengarah Urusan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), Awang Yusof bin Haji Abdul Rahman.

Pengedaran Duit Syiling 50 sen kepada para penuntut tersebut adalah sempena dengan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta.

Awang Yusof dalam ucapannya berkata, pemberian khas ini cukup istimewa untuk dimiliki oleh penuntut-penuntut kerana ia merupakan koleksi keluaran terbaru mata wang sejak 24 tahun yang lalu di mana imej alat-alat kebesaran diraja dipaparkan termasuk tulisan jawi pada duit syiling tersebut.

“Majlis ini juga merupakan manifestasi AMBD dalam melaksanakan amanah dan hasrat murni Baginda Sultan untuk disampaikan kepada penuntut sekolah sempena Jubli Emas Baginda Sultan Menaiki Takhta.

Gambar ramai tetamu kehormat dengan penuntut-penuntut sekolah-sekolah rendah, menengah dan pusat-pusat tingkatan enam yang menerima duit syiling 50 sen sempena Jubli Emas Baginda Sultan Menaiki Takhta.
Tetamu kehormat mengedarkan duit syiling 50 sen sempena Jubli Emas.

“Detik bersejarah tersebut turut dizahirkan melalui pemberian khas sebagai luahan rasa sayang dan tanda kasih Baginda terhadap penuntut sekolah iaitu aset negara yang tiada ternilai dan generasi penerus kegemilangan pemerintahan beraja yang berdaulat lagi taat setia menyusuli zaman dan tamadun manusia,” tambahnya.

Beliau seterusnya melahirkan harapan agar pemberian khas ini disyukuri dan dihargai oleh penuntut dengan menjadikannya sebagai aset kenang-kenangan Jubli Emas yang berharga yang diberikan oleh seorang raja kesayangan rakyat yang sentiasa mementingkan kemaslahatan rakyat, agama dan negara.

Reka bentuk hadapan duit syiling siri ke-5 dengan denominasi 50 sen ini memaparkan potret terbaru Baginda manakala reka bentuk di sebelah belakang mempamerkan mahkota iaitu alat kebesaran diraja yang digunakan semasa Istiadat Perpuspaan Baginda yang terdiri daripada elemen seperti Alap, Tajuk Mahkota, Melur Turun dan Tara Mahkota.

AMBD dengan kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama juga akan mengadakan aktiviti outreach di keempat-empat daerah bagi menanam rasa syukur dan penghargaan atas hadiah istimewa ini.

Selain itu, aktiviti celik kewangan juga akan diadakan untuk memupuk budaya menabung dan meningkatkan celik kewangan penuntut daripada peringkat awal lagi.

Turut hadir di majlis itu ialah Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan, Datin Paduka Dr. Haji Romaizah binti Haji Mohd Salleh, timbalan setiausaha tetap, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan swasta serta pengetua-pengetua dan guru-guru besar dari sekolah kerajaan dan swasta.