ASEAN-WEN kom...

ASEAN-WEN komited bekerjasama dengan CITES

Oleh Siti Nur Wasimah S.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 Mei – Mesyuarat ke-10 Rangkaian Penguatkuasaan Hidupan Liar ASEAN (ASEAN-WEN) dan Mesyuarat ke-11 Kumpulan Pakar ASEAN mengenai Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam (AEG-CITES), yang berlangsung selama empat hari, membuka tirainya hari ini di Hotel Antarabangsa Rizqun, di sini.

Pelancaran kedua-dua mesyuarat berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Hajah Hasnah binti Haji Ibrahim.

Mesyuarat yang berlangsung selama empat hari itu, sehingga 8 Mei nanti telah dihadiri oleh ketua-ketua delegasi daripada ASEAN, sekretariat ASEAN, pegawai Program Unit Kerjasama ASEAN-WEN.

Dalam ucapannya, Hajah Hasnah menekankan komitmen Negara Brunei Darussalam dalam menguruskan hidupan fauna dan flora liar dalam negara ini.

“Menyedari betapa pentingnya pengurusan baik dalam hidupan liar ini, kerajaan di bawah Bahagian Hidupan Liar, Kementerian Perindustrian dan Sumber-sumber Utama kini dalam proses menyemak semula Akta Perlindungan Hidupan Liar dan menyelaraskannya dengan tanggungjawab di peringkat serantau dan antarabangsa seperti Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam (CITES) dan Kesatuan Pemuliharaan Alam Sekitar Kebangsaan (IUCN).

Hajah Hasnah (tengah) bergambar ramai dengan ketua-ketua delegasi ASEAN, Sekretariat ASEAN dan pegawai Program Unit Kerjasama ASEAN-WEN.
Hajah Hasnah (tengah) bergambar ramai dengan ketua-ketua delegasi ASEAN, Sekretariat ASEAN dan pegawai Program Unit Kerjasama ASEAN-WEN.

Ini termasuklah mengendalikan bengkel mengenai pemuliharaan hidupan liar, termasuk tenggiling dan penyu yang bertujuan menyemai kesedaran mengenai kepentingan haiwan-haiwan ini, katanya.

Selain itu, Brunei juga menunjukkan komitmen padu apabila melarang penangkapan dan penjualan jerung dan produk-produknya semenjak Jun 2012 sebagai langkah memastikan sumber jerung dalam perairan Brunei terpelihara. Semenjak larangan itu, tangkapan juga berkurangan secara drastik.

Menurutnya lagi, Brunei juga mengambil pendirian tegas ke atas jenayah hidupan liar, termasuk perdagangan haram, penyeludupan, pemburuan haram, penangkapan atau mengumpulkan spesies terancam, hidupan liar dilindungi, terbitan atau apa-apa sahaja produk.

Untuk mengurangkan jenayah itu, Brunei bekerjasama dengan negara-negara ASEAN meningkatkan kapasiti kemudahan ASEAN-WEN bagi mengadakan penyelarasan lebih baik penguatkuasaan undang-undang hidupan liar di samping meluaskan rangkaian kumpulan pakar CITES.

“Saya telah difahamkan bahawa perkembangan pasca 2015 bagi Tindakan Pelan Strategik (SPA) Kumpulan Pakar ASEAN bagi CITES dan ASEAN-WEN telah memberikan fokus kepada mengukuhkan integrasi dan kerjasama serantau.”

SPA pada Rangkaian Penguatkuasaan Hidupan Liar ASEAN memberi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti bekerjasama yang termasuk mengurangkan bekalan dan permintaan bagi kehidupan liar yang diniagakan secara haram, meningkatkan kesedaran dan pendidikan awam serta meningkatkan perundangan dan sokongan dasar untuk merawat penyeludupan hidupan liar sebagai satu jenayah yang serius.

Manakala bagi SPA pada AEG-CITES pula, memberi tumpuan kepada pengukuhan Pelan Tindakan Serantau mengenai perdagangan fauna liar dan flora, dengan mengambil kira kepada hasil daripada Jawatankuasa Tetap CITES, Jawatankuasa Pertanian CITES dan Jawatankuasa Loji CITES dan juga sebagai kemajuan serta status Spesies akuatik isu-isu CITES.

Beliau berharap dengan pengetahuan yang kolektif serta kepakaran-kepakaran yang ada, pihak berkepentingan bolehlah bekerjasama dalam menangani cabaran-cabaran sekarang mahupun nanti di samping mencapai objektif utama ASEAN-WEN dan kerjasama AEG-CITES.

ARTIKEL YANG SAMA