Baginda Raja ...

Baginda Raja Isteri menerima mengadap

pg01_150916_a

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap Datin Dg Maslauyah binti Pengiran Bagul iaitu isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Datuk Ag Sahak bin Ag Salleh di Istana Nurul lman. – Gambar oleh Muiz Matdani

ARTIKEL YANG SAMA