Berkenan bera...

Berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita

BANDAR SERI BEGAWAN, 11 Jan – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, pagi tadi, telah berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena dengan Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W bagi tahun 1438H yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

Juga berangkat, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna.