Berkenan hant...

Berkenan hantar perutusan tahniah

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 Okt – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Presiden Jerman Joachim Gauck, Canselor Jerman Angela Merkel, kerajaan serta rakyatnya sempena Hari Perpaduan Jerman.

Dalam titah perutusan Baginda kepada Joachim Gauck, Baginda Sultan amat gembira dengan hubungan persahabatan dan kerjasama yang mesra dan erat di antara rakyat dan kedua-dua negara, dan baginda yakin persahabatan dan kerjasama ini akan terus bertambah kukuh pada tahun-tahun yang akan datang.

Sementara dalam titah Baginda kepada Angela Merkel, Baginda Sultan bertitah bahawa kedua-dua negara dan rakyatnya telah dapat menikmati banyak manfaat daripada hubungan persahabatan dan kerjasama yang bernilai dan telah lama terjalin, dan berharap hubungan penting ini akan dapat diperkukuhkan lagi pada masa hadapan. Pada mengakhiri titah-titah perutusan tersebut, Baginda Sultan mengucapkan salam muhibbah dan selamat menyambut Hari Perpaduan Jerman kepada Joachim Gauck dan Angela Merkel.

Sementara itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, kerajaan dan rakyatnya sempena Hari Kebangsaan Penubuhan Republik Korea.

Di dalam perutusan tersebut, Baginda Sultan amat gembira dapat berjumpa dengan Park Guen-hye semasa mesyuarat-mesyuarat ASEAN di Laos bulan lepas, dan Baginda berharap dapat mengukuhkan kerjasama penting yang telah lama wujud dan seterusnya mempertingkatkan lagi persahabatan yang mesra dan akrab di antara rakyat kedua-dua negara.

Pada mengakhiri perutusan tersebut, Baginda seterusnya menyampaikan salam muhibbah bagi kesejahteraan dan kesihatan kepada Park Geun-hye dan negara serta rakyat Korea agar terus menikmati kemakmuran.

ARTIKEL YANG SAMA