Berkenan mene...

Berkenan menerima mengadap

pg01_160512_a

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan,  Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral (B) Muhammad Zareef Malik.

Tuan Yang Terutama  telah menyembahkan surat tauliah pelantikannya kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 Mei 2014. Majlis tersebut telah berlangsung di Istana Nurul Iman. – Gambar oleh Muiz Matdani

ARTIKEL YANG SAMA