Berkenan mene...

Berkenan menerima mengadap Duta Thailand

pg03_160229_d

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam di Istana Nurul Iman, kelmarin. Tuan Yang Terutama Chirdchu Raktabutr menamatkan perkhidmatan beliau di negara ini dan telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 Mac 2015. – Gambar Infofoto