Berkenan teri...

Berkenan terima mengadap

Gambar oleh Muiz Matdani

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 Mac – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha hari ini berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi India ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik, Puan Yang Terutama Nagma M. Mallick di Istana Nurul Iman.

Puan Yang Terutama Nagma M. Mallick menyampaikan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Januari 2016 yang lalu.

Puan Yang Terutama pernah berkhidmat sebagai Duta Besar Istimewa dan Mutlak India ke Tunisia sebelum dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi India ke Negara Brunei Darussalam.

pg01_160304_a

ARTIKEL YANG SAMA