Berkenan teri...

Berkenan terima mengadap Menteri Singapura

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha semasa berkenan menerima mengadap, Menteri Kanan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan Republik Singapura, Dr. Mohamad Maliki bin Osman dan isteri Sadiah Shahal serta rombongan di Istana Nurul Iman, kelmarin. – Gambar Bahyiah Bakir dan Infofoto

p03-1_20160708 p03-2_20160708 p03-3_20160708

ARTIKEL YANG SAMA