Berkenan terima surat-surat taulah pelantik

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap pesuruhjaya-pesuruhjaya tinggi dan duta-duta besar istimewa dan mutlak negara asing tidak menetap yang baharu.

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 Mac – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan ketua-ketua perwakilan negara asing ke negara ini yang tidak menetap di Istana Nurul Imank” rel=”noopener”>(Klik di sini untuk cerita lanjut)