Bincang isu e...

Bincang isu ekopelancongan

Oleh Syahmi Hassan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 Ogos – Isu ekopelancongan menjadi salah satu topik penting yang dibincangkan pada Sidang Kemuncak Hutan Hujan Asia Pasifik Ke-2 yang berlangsung di Dewan Sepakat 5, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Sesi perbincangan bertajuk ‘Ke Dalam Hutan Hujan: Peluang Untuk Ekopelancongan’ dimulakan dengan pembentangan mengenai ekopelancongan di Brunei oleh Pengarah Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Haji Mohd Zamree bin Haji Junaidi.

Beliau juga menjelaskan bahawa dengan adanya Akta Perhutanan 1934, kawasan hutan yang dipilih bagi kepentingan negara telah ditandakan dan merangkumi hutan simpan, sebahagian besar daripadanya telah secara rasmi diwartakan pada tahun 1957.

Dan bermula tahun 1995, Hutan Simpan Negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan kira-kira 40 peratus daripada jumlah keluasan tanah. Sebanyak 15 peratus telah dicadangkan untuk diwartakan dan ini akan memenuhi komitmen 55 peratus yang terkandung dalam Dasar Perhutanan Negara 1989.

Menurut beliau, Brunei bersama-sama dengan Malaysia dan Indonesia telah mengisytiharkan inisiatif Nadi Borneo pada 12 Februari 2007 di Bali, Indonesia.

Acara telah diteruskan lagi dengan sesi perbincangan yang telah dipengerusikan oleh Ketua Penyelidik Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS), Dr. Diana Cheong, dengan ahli-ahli panel penceramah terdiri daripada Pengasas Sumbiling Eco Village, Leslie Chiang; Pemilik Rumah Persinggahan Kunyit7, Dayangku Kemariah binti Pengiran Haji Durahman; dan Pengurus Program Kanan Foundation of Sumatran Orangutan Conservation (TBC), Masrizal Saraan.

Sesi berkenaan telah meneroka peluang untuk ekopelancongan di Brunei melalui perbincangan dalam kisah kejayaan di kedua-dua Pulau Borneo dan di seluruh rantau ini.

Leslie Chiang dan Dayangku Kemariah membincangkan tentang kisah mereka membangunkan perniagaan dan juga memainkan peranan dalam mempromosikan ekopelancongan di Brunei.

Manakala Masrizal Saraan pula membincangkan mengenai keperluan untuk baki pada pemuliharaan dan ekopelancongan.

“Menurut statistik, terdapat kira-kira 10,000 individu yang telah melawat Temburong dalam masa setahun. Ini adalah satu jumlah yang agak besar bagi Brunei,” jelas Haji Mohd Zamree ketika di sesi soal jawab.

“Kami berharap untuk meningkatkan bilangan dan pada masa yang sama kami juga mahu memelihara hutan kita. Ekopelancongan Brunei adalah dalam proses semula jadi dan dibantu oleh industri tempatan yang sangat ingin untuk mengembangkan perniagaan mereka dan pada masa yang sama memulihara hutan sebagai satu cara hidup.”

Beliau juga menjelaskan bahawa pemasaran adalah salah satu strategi utama dalam pelancongan dan dari segi ekopelancongan, mereka mempunyai beberapa pemasaran yang telah mereka lakukan.

“Oleh kerana peringkat permulaan ekopelancongan, kami sedang mempromosikan ekopelancongan di dalam dan berharap untuk menggalakkannya kepada pasaran antarabangsa. Kami sedang menjalankan beberapa penyesuaian di Temburong dengan pengusaha pelancongan tempatan dan pihak berkepentingan yang lain. Dengan usaha pemasaran berkenaan, kami berharap dapat meningkatkan lagi minat.”

Manakala menurut Dr. Diana Cheong, mengikut laporan yang didapati daripada kaji selidik yang telah mereka adakan di bawah projek CSPS, pandangan para pelancong pada umumnya berpuas hati mengenai Brunei. Walau bagaimanapun terdapatnya penilaian negatif dalam infrastruktur dan kemudahan awam yang agak rendah seperti tandas awam dan kemudahan pengangkutan. Para pelancong juga, menurut Dr. Diana, ingin melihat lebih banyak aktiviti riadah dan rekreasi selain bersiar-siar.