Brunei-Filipi...

Brunei-Filipina meterai MoU

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 Dis – Negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina mencatat satu lagi peristiwa penting dalam hubungan dua halanya dengan penandatanganan memorandum persefahaman (MoU) bagi kerjasama dalam bidang ICT dan multimedia pada majlis yang berlangsung di Manila, Republik Filipina, hari ini.

Menandatangani MoU bagi pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Menteri Perhubungan, Yang Berhormat Dato Paduka Haji Mustappa bin Haji Sirat dan kerajaan Republik Filipina diwakili oleh Setiausaha Sains dan Teknologi, Mario G. Montejo.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, di sini, hari ini, MoU berkenaan bermatlamat mempromosikan kerjasama yang direka untuk membantu inisiatif-inisiatif ICT dan Multimedia dan mewujudkan langkah-langkah yang diperlukan bagi mengembangkan inisiatif-inisiatif berkenaan.

Dengan penandatanganan MoU ini, kedua-dua buah negara berhasrat untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial, kesaling-hubungan dan kemakmuran bersama dalam rantau BIMP-EAGA ke arah integrasi ekonomi ASEAN.

Yang Berhormat Dato Paduka Haji Mustappa dan Mario G. Montejo menandatangani MoU.
Yang Berhormat Dato Paduka Haji Mustappa dan Mario G. Montejo menandatangani MoU.

Menurut kenyataan itu lagi, salah satu bidang kerjasama di antara kedua-dua buah negara ini ialah kerjasama dalam projek Kabel Bawah Laut dan Terestrial BIMP-EAGA (BEST) yang bertujuan untuk membantu kesalinghubungan langsung dan membolehkan perkhidmatan telekomunikasi dalam BIMP-EAGA menerusi satelit, gelombang mikro dan kabel optik gentian.

Projek ini akan membolehkan BIMP-EAGA mengembangkan, menghubungkan dan mempelbagaikan rangkaiannya dengan negara-negara lain di luar sub rantau.

Turut hadir semasa majlis penandatanganan itu ialah para pegawai kanan dari Kementerian Perhubungan Brunei Darussalam, Kedutaan Brunei Darussalam di Republik Filipina, Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri Republik Filipina dan Jabatan Sains dan Teknologi Republik Filipina.

ARTIKEL YANG SAMA