BSJV turut me...

BSJV turut meriahkan Aidilfitri

Rombongan dari Syarikat-Syarikat Usaha Sama Brunei Shell (BSJV) serta pengendali dan perkhidmatan minyak dan gas lain di negara ini bergambar ramai ketika berkunjung ke Istana Nurul Iman bagi Majlis Junjung Ziarah Hari Raya Aidilfitri, baru-baru ini.

Turut bergambar ramai ialah Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar, dan Menteri Kewangan II (Kedua) di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Setia Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim.

Kunjungan berkenaan disertai oleh kira-kira 200 orang pegawai dan anggota keluarga dari BSJV.

p05-4_20150723

ARTIKEL YANG SAMA