Wednesday, August 22, 2018

Tajuk Utama

Jemaah kita tak terjejas

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Kesemua jemaah haji Negara Brunei Darussalam selamat dan khemah-khemah mereka (gambar) di Arafah, Mekah, Arab Saudi tidak terjejas...

Berkenan menerima mengadap

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan...

DPMM berkenan menerima mengadap

Gambar oleh Infofoto   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan...

Tingkat kerjasama pelaburan Brunei-Singapura

Oleh Syahmi Hassan   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Menteri Sumber-sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali bin Haji Apong, hari...

WhatsApp Darussalam diperkenalkan

Oleh Syahmi Hassan   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – WhatsApp Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat (JPD) di talian 7292017 dihentikan penggunaannya bermula hari ini dan semua...

Royal Bees sengat Terengganu

Oleh Mohamad Asyramisyanie Gambar oleh Khairil Hassan   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos –Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah hari ini berkenan...

Pentingnya penglibatan belia dalam kesukarelawan

Oleh Imelda Groves HA   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Bagi meningkatkan kesedaran tentang orang-orang berkelainan upaya antara generasi milenium, Organisasi Suara Belia Brunei telah...

Perkasakan Bahasa Melayu

Oleh Siti Nur Wasimah S.   BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Ogos – Bahasa merupakan kemampuan alamiah yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Tanpa bahasa, manusia sulit...

Kekurangan diri bukan penghalang

Oleh Imelda Groves HA   BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Ogos – Kekurangan yang dimiliki pada diri sendiri tidak bermaksud seseorang itu tidak dapat membuat perubahan positif...

Tanda penghargaan Kor Diplomatik

Oleh Sim Y. H. Gambar oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Ogos – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah...