Friday, February 23, 2018

Tajuk Utama

Berkenan menerima mengadap komander AS

Oleh Muiz Matdani   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan...

Mangsa banjir dibantu

Oleh Yusrin Junaidi   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Seramai 121 orang mangsa banjir di Kampung Lumapas A, Kampung Lumapas B, Kampung Tanah Jambu dan...

Sidang pendidikan Komanwel ke-20 di Fiji

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Delegasi dari Brunei Darussalam yang diketuai oleh Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi) di Kementerian Pendidikan, Dr. Haji Azman...

45 pelajar dan guru terima sumbangan

Oleh Syahmi Hassan   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Sejumlah $12,880 telah disumbangkan kepada 45 orang pelajar dan guru yang menjadi mangsa kebakaran dan rumah...

Menteri Pertahanan II terima kunjungan

Oleh Sim Y. H.   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji...

Pesta Buku Brunei 27 Feb ini

Oleh Pg Fairol RMF   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Pesta Buku Brunei dan Karnival Memperkasa Budaya Membaca (PBB dan KMBM) bertema ‘Buku Jendela Ilmu’...

Amalkan gaya hidup sihat

Oleh Ak Zaki Kasharan   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Seramai 24 orang pelajar dari 12 buah sekolah rendah, menengah dan maktab serta pendidikan swasta...

Ahli WI berlepas ke Jakarta

Oleh Sim Y. H.   BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Feb – Delegasi seramai 15 orang wanita dari Pertubuhan Perkumpulan Wanita Brunei Darussalam (WI) berlepas menghadiri Persidangan...

Kurnia Raja prihatin

Oleh Normazlina M.D, Pg Fairol RMF, Ak Zaki Kasharan & Nurdiyanah R. Gambar oleh Muiz Matdani   TUTONG, 20 Feb – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka...

Berkenan tinjau institusi pendidikan

Oleh Normazlina M.D, Pg Fairol RMF & Ak Zaki Kasharan Gambar oleh Muiz Matdani, Pg Fairol RMF & Infofoto   TUTONG, 20 Feb – Kebawah Duli Yang...