Tajuk Utama

Lebih 13,000 rai Maulidur rasul

Oleh Yusrin Junaidi Gambar oleh Muiz Matdani BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin...

Presiden China akhiri lawatan negara

Oleh Sim Y. H. BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Negara Brunei Darussalam dan China terus mempunyai hubungan persahabatan dan kerjasama dua hala yang erat...

Maulidur Rasul disambut meriah di seluruh negara

Oleh Normazlina M.D, Daniel Lim & Noorhamizan Haji Mohd Mosbi BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Dengan tumpuan di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali...

50 pelajar terima sijil SSSRU

Oleh Ak Zaki Kasharan BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Seramai 50 orang pelajar Sekolah Ugama Rimba II, yang menduduki Peperiksaan Sijil Sekolah-sekolah Rendah Ugama...

Akidah asas utama pembentukan keluarga

Oleh Normazlina M.D TUTONG, 20 Nov – Penekanan soal akidah merupakan elemen paling penting dalam pendidikan keluarga sebagaimana Rasulullah SAW mendidik dan mengajak manusia agar...

Majlis dikir maulud diakhiri

Oleh Yusrin Junaidi, Syahmi Hassan, Pg Fairol RMF & Haji Suhaimi Haji Japar BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Majlis penutup dikir telah diadakan di...

Semai rasa cinta Al-Quran

Oleh Salawati Haji Yahya BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Seramai 381 orang pelajar Tahun 6 Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan diraikan dalam Majlis...

63 ‘graduan’ cilik SR Dato Mohd Yassin dirai

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 Nov – Sekolah Rendah Dato Mohd Yassin baru-baru ini meraikan 63 orang murid pra dalam Majlis Konvokesyen Mini Pra Sekolah...

Rasulullah penyuluh Islam

Oleh Salawati Haji Yahya BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Nov – Nabi Muhammad SAW merupakan rasul yang diutus untuk membawa cahaya Islam dan keimanan kepada seluruh...

Brunei, China mantapkan hubungan

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Nov – Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mengukuhkan lagi hubungan dua hala dalam pelbagai bidang yang ditekankan dalam...