DPPW berangka...

DPPW berangkat ke Costa Rica

Oleh Muiz Matdani

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 Ogos – Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, hari ini berangkat ke San Jose, Republik Costa Rica.

Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri Mesyuarat Menteri-menteri Luar Forum Kerjasama Asia Timur-Amerika Latin ke-7 (FEALAC) pada 20-21 Ogos ini.

pg01_150817_a