Industri krea...

Industri kreatif dan kedai kiub dapat perhatian

Oleh Imelda Groves HA

Gambar oleh Muiz Matdani

 

BANDAR SERI BEGAWAN – Antara perbincangan kertas kerja yang dibentangkan dalam Forum Brunei Malaysia (BMF) yang berlangsung di Bilik Senat, Dewan Canselor, UBD, baru-baru ini, adalah berunsur akademik dalam penyelidikan yang berterusan.

Kertas kerja yang bertajuk ‘Nurturing the creative industries in Brunei Darussalam as a form of cultural studies’ yang disampaikan oleh Martie Geiger, antara lain menumpukan kepada kepentingan budaya bagaimana industri kreatif ditekankan sebagai sebahagian daripada seni dan program teknologi kreatif (ACT) di UBD.

Program ACT digunakan sebagai kajian kes, dasar nod daripada industri kreatif memandangkan ia mula dibangunkan di Britain, kemudian disebarkan ke rantau Anglosphere dan akhirnya disampaikan ke Asia Tenggara seperti yang dibincangkan, sebelum faedah langsung sumbangan program ACT ini dalam industri kreatif di Brunei.

Martie Geiger membentangkan beberapa contoh lepasan graduan yang berjaya menyumbang kepada industri kreatif di negara ini bagi menjana pertubuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung.

Antaranya ialah penubuhan perniagaan dengan pelajar ACT untuk menyediakan bahan-bahan seni yang berkualiti untuk pasaran Brunei, pengambilan pelajar di institusi seni yang lain sebagai pengajar usahawan reka bentuk perindustrian; pereka sambilan dan jurugambar dan juruvideo dan muralists/artis dan banyak lagi.

Penolong Naib Chanselor Global Affairs, Dr Joyce Teo Siew Yean melancarkan Forum Brunei Malaysia 2016.
Penolong Naib Chanselor Global Affairs, Dr Joyce Teo Siew Yean melancarkan Forum Brunei Malaysia 2016.
Sesi bergambar ramai.
Sesi bergambar ramai.

Dalam pembentangan tersebut juga menyatakan gambaran keseluruhan projek industri kreatif yang dibangunkan oleh fakulti bagi program ACT untuk pengajaran inovatif melalui ceramah-ceramah, pameran, kertas persidangan dan penerbitan.

Martie Geiger juga turut menyampaikan beberapa latar belakang mengenai program bersama, sejarah mengenai program tersebut yang mula pada awal program GenNext diperkenalkan di UBD.

Beberapa graduan juga berjaya mencapai kejayaannya setelah menamatkan kursus mereka di UBD antaranya adalah seperti Visionary Project yang kini menghasilkan produk-produk kreatif dalam dunia perfileman di laman-laman YouTube.

Sementara itu, Dayangku Dr Noor Hasharina Pengiran Haji Hassan dalam tajuk pembentangan kertas kerjanya mengenai ‘The growing popularity of the cube stores as a new space of consumption in Brunei,’ antara lain menekankan bahawa inovasi teknologi maklumat dan komunikasi, dalam Web 2.0, dan peranti mudah alih, terutamanya telefon pintar, telah merangsang pertumbuhan sektor ekonomi tidak formal dan mengurangkan pergantungan kepada kedai-kedai fizikal atau ruang runcit.

beliau turut memberi penjelasan mengenai sejarah dan latar belakang kedai-kedai kiub yang mula dikenalkan di negara Jepun sekitar tahun 2000 sebagai saluran jualan yang tertumpu pada permainan patung kecil anime.

Begitu juga di negara ini yang bermula dengan jualan barangan permainan anime oleh salah sebuah pekedai, namun begitu sebuah perniagaan seperti Ajwa Kitchen memulakannya pada tahun 2008 dengan membuka kedai di rumah mereka sambil membantu dengan menerima jualan daripada orang ramai.

Evolusi ini berterusan sehingga ke hari ini dan berdasarkan kajian yang dibuat, tahun 2015 adalah tahun berkembangnya kedai kiub ini bak cendawan tumbuh selepas hujan.

Antara yang menghadiri Forum Brunei Malaysia 2016.
Antara yang menghadiri Forum Brunei Malaysia 2016.

Namun begitu, budaya pengguna ini telah mengubah interaksi sosial antara pengguna dan peruncit, mengurangkan kepentingan daripada ‘sentuhan peribadi’ tradisional.

Ia juga telah bertukar menjadi rantaian komoditi dan ruang penggunaan dari pembelian di kedai dan pertukaran dengan tempat perjumpaan boleh diterima di dalam ruang awam seperti tempat letak kereta atau penghantaran pos ke rumah-rumah pengguna.

Strategi perniagaan tidak formal, yang mengelakkan kerumitan birokrasi dan kos menjalankan perniagaan melalui saluran rasmi adalah lebih popular, kerana lebih mudah, cara menjalankan perniagaan.

Perniagaan tidak rasmi mikro dan kecil kini telah berkembang dan pada masa yang sama menggunakan ruang fizikal untuk mengembangkan perniagaan mereka dan meningkatkan akses kepada produk mereka dengan menyewa ruang berbentuk kiub kecil.

Yang ketara dikenali sebagai Cube Stores, melibatkan menyewa ruang dalam kedai untuk membuat satu set budaya pengguna dan pembeli yang boleh dibandingkan dengan ruang konvensional seperti kedai serbaneka dan pusat membeli-belah.

Kajian ini mengkaji ruang dan budaya baru yang telah muncul, yang telah mendapat populariti dan telah agak kabur garis antara perniagaan tidak formal dan formal.

Penyelidikan berterusan ini menggunakan pendekatan yang lebih kualitatif termasuk kaedah penyelidikan segi tiga dan analisis tematik melibatkan tiga pelaku utama kedai kiub, tuan-tuan tanah, peruncit dan pengguna, untuk lebih memahami budaya dan perkembangan baru ini.