Inovasi, kreativiti nilai teras utama

Oleh Syahmi Hassan

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 Mac – Inovasi dan kreativiti adalah nilai teras utama yang menyumbang kepada kewujudan harta intelek (IP) dan penting bagi memastikan perlindungan hak IP untuk minda inovatif dan kreatif.

Pemangku Setiausaha Tetap (Tenaga dan Industri) di Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Pengiran Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra berkata, beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya pada 2016 dan 2017, menjadi sangat penting bagi Negara Brunei Darussalam mengukuhkan lagi sistem IP.

Beliau menekankan perkara ini semasa menyampaikan ucapan alu-aluannya di majlis perasmian Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN mengenai Harta Intelek Kerjasama (AWGIPC) ke-55 dan mesyuarat yang berkaitan di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas, hari ini.

Menurut beliau, pada 2016, Brunei Darussalam mempersetujui Protokol Madrid untuk Pendaftaran Antarabangsa Marks, yang mula berkuat kuasa pada Januari 2017.

Pejabat Harta Intelek Negara Brunei Darussalam (BruIPO) juga menandatangani Pernyataan Niat dengan Pejabat Paten Jepun pada 2017 bagi inisiatif kerjasama pemeriksaan paten baru yang digelar ‘Patent Prosecution Highway Plus’ (PPH +) dan sejak itu telah menerima dua permohonan di bawah inisiatif berkenaan.

Pengiran Jamra Weira ketika menyampaikan ucapan alu-aluannya di Mesyuarat AWGIPC ke-55 di ICC, Berakas.

Esok, beliau berkata, BruIPO bersama-sama pejabat IP ASEAN yang lain akan menandatangani memorandum kerjasama dengan Pejabat Harta Intelek Korea (KIPO) bagi meningkatkan dan mengukuhkan kerjasama dalam mempromosikan pembangunan sistem IP semua pihak.

Beberapa tahun kebelakangan ini, katanya, merupakan tahun produktif dan progresif bagi Negara Brunei Darussalam dan negara anggota ASEAN yang lain.

Pengiran Jamra Weira juga menekankan pentingnya menggalakkan sektor awam dan swasta untuk meningkatkan inovasi dalam negara selaras dengan Wawasan Brunei 2035.

Selain itu, beliau menggariskan kepentingan kerjasama yang lebih kuat untuk menggalakkan inovasi dan ekonomi digital sebagai strategi utama bagi memacu pertumbuhan ekonomi sejajar dengan Komuniti Ekonomi ASEAN dan Wawasan Komuniti ASEAN 2025.

“Kita mesti melindungi minda inovatif dan kreatif penduduk tempatan, bukan hanya di Negara Brunei Darussalam tetapi juga di seluruh dunia.”

Beliau menyatakan perasaan gembira melihat bahawa Brunei Darussalam telah melihat pertumbuhan yang mantap dalam industri kreatif dan ini terbukti dalam bilangan permohonan IP tempatan yang meningkat.

“Saya percaya bahawa kita boleh membuat lebih banyak dan kita mesti membuat lebih banyak untuk membantu PKS (perusahaan kecil dan sederhana) kita dan sektor kreatif dan inovatif, dalam menyebarkan IP dan mewujudkan pemahaman yang lebih baik yang berkaitan dengannya dalam masyarakat.”

Sehubungan dengan itu, beliau memuji usaha yang dibuat, baik masa lalu dan masa ini, dan hasil positif hasil kerja keras dan kerjasama yang kuat AWGIPC menerusi rancangan tindakan sejak konsepnya pada tahun 1996, seperti pelancaran ASEAN Patentscope pada tahun 2017 – inisiatif AWGIPC di mana Negara Brunei Darussalam adalah penyelaras serantaunya.

Beliau juga menyatakan dan mengakui bahawa ia tidak akan mungkin terjadi tanpa Indonesia, yang telah banyak menyumbang kepada keperluan teknikal projek berkenaan, bersama-sama Singapura, dalam peranannya sebagai Pasukan Petugas Peperiksaan Paten ASEAN (ASPEC).

“Dalam dunia dan masyarakat pada hari ini, teknologi dan inovasi sentiasa bersatu dan adalah menyenangkan untuk melihat bahawa undang-undang, peraturan dan sistem IP serantau kita juga menepati perkara ini,” jelas Pengiran Jamra Weira.

Memandangkan kepentingan perlindungan hak IP, beliau menambah, terdapat pengiktirafan yang semakin meningkat tentang pentingnya memberi maklumat secara sistematik kepada masyarakat tentang peranan IP dalam kehidupan seharian mereka dalam mencapai matlamat ekonomi dan aspirasi pembangunan.

Di penghujung ucapannya, Pengiran Jamra Weira menyeru dan menggalakkan kesemua pegawai IP ASEAN dan ahli-ahli AWGIPC untuk terus konsisten dan membuat kerja yang baik untuk terus meningkatkan dan mengukuhkan infrastruktur IP supaya ia dapat terus menggalakkan inovasi dan kreativiti.