Keputusan per...

Keputusan permohonan HECAS 2016 hari ini

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 Okt – Keputusan permohonan HECAS 2016 (Pusingan Kedua) iaitu secara atas talian (online) akan diumumkan pada hari esok Khamis, 13 Oktober 2016 selepas jam 9 pagi di laman sesawang HECAS di http://www.hecas.edu.bn.

Keputusan tersebut adalah bagi  pemohon-pemohon yang berjaya untuk mengikuti program-program yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) tempatan, iaitu Universiti Brunei Darussalam.