Kibarkan bend...

Kibarkan bendera negara

Oleh Salawati Haji Yahya

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 31 Julai – Tarikh 15 Julai bagi Negara Brunei adalah satu tarikh yang bersejarah kerana pada tarikh itu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diputerakan.

Sebagai rakyat yang bernaung di bawah pemerintahannya, kita wajib patuh dan mentaatinya serta perlu mengenali Baginda dan mengingati tarikh keputeraan Baginda termasuk mengetahui salasilah Baginda.

Khatib dalam Khutbah Jumaatnya hari ini berkata, pada setiap tahun juga diadakan majlis sambutan bagi memperingati hari keputeraan Baginda dan sebagai salah satu acara bagi memperingati hari keputeraan Baginda serta sebagai menzahirkan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja kita, maka seluruh rakyat dan penduduk di negara ini diarahkan untuk mengibarkan bendera peribadi dan bendera negara sebagai tanda membesarkan dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun keputeraan Baginda.

“Bendera merupakan lambang perpaduan rakyat di sesebuah negara, walaupun wujud di sesebuah negara itu berbilang-bilang agama, keturunan, bangsa dan fahaman tapi tetap bersatu di bawah naungan seorang raja atau ketua negara,” kata Khatib.

Khatib dalam khutbahnya juga mengingatkan, perpaduan itu menjamin keselamatan dan mewujudkan keharmonian, kemakmuran dan pembangunan di mana bendera merupakan lambang dan simbol negara dan sebagai rakyat perlu menghormati bendera negara sebagai salah satu tanda cinta kepada negara.

“Sempena sambutan perayaan hari keputeraan Baginda Sultan yang ke 69 tahun ini, seluruh rakyat dan penduduk di Negara ini sepatutnya sama-sama menyahut seruan kerajaan supaya mengibarkan bendera Negara bermula pada 1 Ogos hingga 31 Ogos 2015 sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kepada raja dan Negara yang dicintai.” tambahnya.