Kunjungan hor...

Kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Australia

pg08_150827_d

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 Ogos – Yang Dipertua Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib hari ini menerima kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Todd Norman Mercer di Bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat di ibu negara. Kunjungan hormat tersebut merupakan salah satu usaha ke arah meningkatkan lagi persefahaman antara kedua-dua buah negara.