Mantapkan bua...

Mantapkan buat keputusan dan dasar

Oleh Pg Fairol RMF

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 Mei – Program latihan selama dua minggu dalam “Penyelidikan Gunaan untuk Membuat Keputusan dan Penciptaan Dasar” bermula hari ini yang dihadiri oleh 22 peserta dari 10 negara ahli SEAMEO terdiri daripada Negara Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Majlis pembukaan rasmi program latihan itu disempurnakan oleh Pengarah Pusat SEAMEO VOCTECH, Haji Mohd Sharifuddin bin Haji Mohd Salleh di Pusat SEAMEO VOCTECH, Gadong.

Dalam ucapannya, beliau berkata latihan yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah bagi Hal Ehwal Profesional Pusat SEAMEO VOCTECH, Dr Paryono adalah khusus disediakan untuk individu yang terlibat dalam membuat keputusan dan dasar serta aktiviti penyelidikan.

“Sebagai pemimpin dalam institusi pendidikan kita sendiri, kita berhadapan dengan isu-isu dan cabaran yang memerlukan keputusan responsif dan berkesan. Sebahagian daripada kita juga boleh memainkan peranan sebagai dasar yang ditekan dengan masa dan sasaran tertentu. Dalam kedua-dua kes, kita mesti berupaya untuk menghasilkan keputusan yang baik dan dasar-dasar yang berasaskan fakta daripada sekadar gerak hati kita semata-mata.

Haji  Mohd Sharifuddin semasa menyampaikan ucapannya.
Haji Mohd Sharifuddin semasa menyampaikan ucapannya.
Dr Paryono menyampaikan maklumat penting dalam membuat keputusan dan dasar serta aktiviti penyelidikan.
Dr Paryono menyampaikan maklumat penting dalam membuat keputusan dan dasar serta aktiviti penyelidikan.

“Melalui latihan ini, saya percaya bahawa semua peserta akan mempelajari pengetahuan yang diperlukan dan kemahiran bagaimana untuk menjalankan dan penggunaan penyelidikan untuk meningkatkan kemantapan dalam membuat keputusan dan pembentukan dasar proses masing-masing”, jelas beliau.

Dalam Teknikal dan Pendidikan Vokasional dan Latihan (TVET), kedua-dua pembuat dasar dan pengamal pendidikan menghadapi pelbagai masalah dan isu. Tidak mengetahui bagaimana untuk mendekati mereka dan apa maklumat boleh digunakan untuk menyokong dasar-dasar atau amalan boleh membinasakan.

Justeru, penyelidikan boleh menjadi alat yang berguna untuk tujuan ini.

Kursus tersebut juga bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran kepada peserta untuk menjalankan penyelidikan gunaan, terutamanya untuk tujuan membuat keputusan dan pembentukan dasar. Pada akhir kursus ini, peserta diharap dapat menghasilkan cadangan penyelidikan gunaan yang komprehensif, yang akan meningkatkan perkaitan penyelidikan kepada pihak berkepentingan yang berpotensi dan meningkatkan peluang bahawa dapatan penyelidikan akan berguna untuk tujuan membuat keputusan dan dasar.