Menerima meng...

Menerima mengadap isteri kepada Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura

pg01_160315_a

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap Puan Sujatha Ratnam, isteri kepada Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Jaya Ratnam yang akan menamatkan perkhidmatannya di negara ini. – Gambar oleh Muiz Matdani

ARTIKEL YANG SAMA