Menerima meng...

Menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Repubik Singapura

pg01_160314_b

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatannya di negara ini.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Jaya Ratnam di Istana Nurul Iman, petang kelmarin. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya kehadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 25 Jun 2012. – Gambar Infofoto