Menteri Pendi...

Menteri Pendidikan terima kunjungan hormat

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 Mei – Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong hari ini menerima kunjungan hormat daripada Dr Gatot Hari Priowirjanto, Pengarah Sekretariat SEAMEO yang baru dilantik berkuat kuasa pada April 2015 sehingga Mac 2019.

Dalam kunjungan hormat itu, Dr Gatot melahirkan penghargaan kerana penyertaan Yang Berhormat dalam persidangan Majlis SEAMEO ke-48 baru-baru ini yang berlangsung di Thailand bermula 6 hingga 8 Mei 2015.

Merujuk kepada resolusi persidangan tersebut, terutama berkaitan tiga program yang dikendalikan oleh SEAMEO dalam memberi fokus ke atas bidang keutamaan dalam tempoh dua dekad akan datang, Dr Gatot memaklumkan bahawa Negara Brunei Darussalam boleh memainkan peranan besar termasuk dalam Pengharmonian Pendidikan Teknikal dan Vokasional serta Latihan (TVET).

Dr Gatot turut menjemput sekolah-sekolah Brunei mengambil bahagian dalam Kelas Digital Asia Tenggara yang merupakan inisiatif SEAMEO SEAMEOLEC. Melalui platform ini, sekolah-sekolah Brunei boleh mengadakan dialog secara atas talian dengan sekolah-sekolah lain di Asia Tenggara.

Turut hadir pada kunjungan hormat itu ialah Pemangku Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras) Dr Hajah Romaizah binti Haji Salleh, Pengarah SEAMEO VOCTECH dan para pegawai lain dari Kementerian Pendidikan.

Yang Berhormat Pehin Haji Awang Abu Bakar ketika mengadakan perbincangan dengan Dr Gatot.
Yang Berhormat Pehin Haji Awang Abu Bakar ketika mengadakan perbincangan dengan Dr Gatot.

ARTIKEL YANG SAMA