Mesti ligat d...

Mesti ligat dan mesra

Oleh Sim Y. H.

Gambar oleh Muiz Matdani & Sim Y.H

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan, Kementerian Kesihatan sebagai nadi untuk memelihara kesejahteraan rakyat mesti ligat memenuhi tanggungjawabnya kerana rakyat atau orang ramai tidak boleh diminta menunggu sedang mereka itu pada setiap detik dan keadaan memang memerlukan rawatan.

Baginda juga bertitah menekankan pentingnya untuk Kementerian Kesihatan benar-benar menghayati erti perkhidmatan mesra pelanggan kepada semua tanpa memilih-milih.

“Apakah yang dimaksudkan dengan mesra pelanggan itu? Siapa dia pelanggan di sini? Tentu sahaja mereka itu ialah para pesakit atau mereka yang sedang berurusan dengan pihak rumah sakit, itulah pelanggan.

“Kemudian apa pula maksud mesra? Tentu sahaja maksudnya ramah, telus, tidak camah mata, mengambil berat, baik hati, bagus kelakuan, lemah lembut, tidak kasar, halus tutur kata, bertimbang rasa, cepat bertindak dan sebagainya.”

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa keberangkatan Baginda ke Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), Bandar Seri Begawan, hari ini. Titah Baginda lagi, semua sifat berkenaan perlu ada dan dimiliki oleh Kementerian Kesihatan terutamanya oleh Bahagian Rumah Sakit kerana jika ia ada dan diamalkan maka barulah ia menepati erti mesra pelanggan itu.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dengan orang ramai semasa keberangkatan lawatan Baginda ke Hospital RIPAS, kelmarin.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra dengan orang ramai semasa keberangkatan lawatan Baginda ke Hospital RIPAS, kelmarin.

“Kalau ada orang yang dikejarkan ke Unit Emergency (Kecemasan) tetapi dibiarkan sampai berjam menunggu doktor yang belum muncul-muncul, itu bukan mesra pelanggan. Apa makna emergency? Cuba fahamkan baik-baik apa maksud emergency sepatutnya di bahagian emergency tidak boleh berbangkit perkara menunggu doktor lama-lama.

“Begitu juga, kalau pesakit dimasukkan ke dalam wad tetapi terpaksa tidur semalam dua baru akan diperiksa oleh doktor, apakah ini boleh dianggap mesra pelanggan jua.

Begitulah sedikit contoh yang pernah didengar menjadi sungutan orang ramai,” tegas Baginda.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah; “Perlu diingat bahawa rumah sakit adalah orang yang sedang susah kerana mereka sakitlah, makanya mereka itu jadi susah. Kita kenalah tolong ringankan kesusahan mereka itu, jangan ditambah-tambah lagi susah yang sudah sedia ada.

“Salah satu cara mengurangkan susah itu ialah dengan melakukan mesra pelanggan terhadap pesakit, untuk menambah susah pesakit bukannya payah, datangkan sahaja jururawat yang suka bercakap kasar, sudah cukup untuk menambahkan susah penyakit.”

Titah Baginda, Kementerian Kesihatan boleh dianggap sebagai nadi untuk memelihara kesejahteraan rakyat.

Oleh itu, ia mesti berfungsi terus-menerus iaitu ia tidak boleh berhenti daripada melaksanakan peranannya walaupun untuk seketika.

“Ia mesti ligat memenuhi tanggungjawabnya kerana rakyat atau orang ramai tidak boleh diminta menunggu sedang mereka itu pada setiap detik dan keadaan memang memerlukan rawatan.

“Inilah tanggungjawab dan peranan yang sebenar-benarnya Kementerian Kesihatan. Kementerian ini telah pun menerbitkan Visi 2035, Strategi dan Kesihatan dengan moto, ‘Bersama Ke arah Warga Sihat’ atau Together Towards A Healthy Nation, penerbitan ini bertujuan untuk memperkenalkan elemen utama strategi baru kementerian.

“Strategi baru itu ialah berupa sistem penjagaan kesihatan komprehensif, menekankan kecemerlangan, membudayakan cara hidup sihat, peraturan dan dasar yang efektif bagi memastikan perlindungan untuk semua serta sistem pentadbiran yang telus dan proaktif.”

Menurut Kebawah Duli Yang Maha Mulia, tema strategik itu sudah cukup bagus, ia menyebut perkhidmatan yang dinamakan Perkhidmatan Mesra Pelanggan. Dalam makna, memastikan pesakit, keluarga dan masyarakat diberikan penjagaan dan pemedulian yang sempurna lagi meyakinkan, perkhidmatan yang berkualiti, konsisten dan selamat.

“Semua perkhidmatan yang disebutkan ini adalah bagus-bagus belaka dan cukup menyenangkan tetapi adakah ia benar-benar dilaksanakan, yang kita mahu ia mesti dilaksanakan, tidak cukup hanya dengan indah di atas kertas atau sedap dalam ungkapan sahaja. Ia mestilah menjadi kenyataan yang benar-benar dapat dinikmati oleh orang ramai.

“Di antara yang menjadi sasaran utama di sini ialah perkhidmatan mesra pelanggan. Sasaran ini sangatlah bagus dalam ungkapan, tidak sesiapapun boleh menyangkalnya tetapi adakah ia mampu dilaksanakan? Jika ya, Alhamdulillah.

“Memang inilah yang kita mahukan, jangan ia di atas kertas sahaja tetapi mesti betul-betul dilaksanakan. Kalau di dalam ungkapan itu, mesra pelanggan maka dalam amalinya juga mesti benar-benar mesra pelanggan, lakukan ini ke atas semua orang, tanpa memilih-milih,” tegas Baginda lagi.

Pada masa yang sama, Baginda juga bertitah menyeru para pentadbir dan doktor untuk mengelakkan sikap berlebih-kurang atau tidak enda terhadap pesakit tetapi untuk memberikan layanan dengan sebaik mungkin dengan menjaga perasaan dan emosi mereka kerana ada penyakit yang turut berpunca daripada perasaan atau emosi.

“Seperti bila stres boleh menaikkan tekanan darah atau juga boleh menyebabkan berlakunya masalah jantung dan lain-lain. Ternyata di sini, mesra pelanggan itu sangat mustahak, terutama dalam ucapan atau percakapan dan kelakuan.”