Mohon gerai p...

Mohon gerai perayaan

Oleh Sim Y. H.

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 Julai – Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria selaku Pengerusi Gerai Perayaan Sempena Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-69 bagi Daerah Belait memaklumkan bahawa gerai perayaan bagi gerai-gerai jaja, makan/minum, runcit, buah-buahan dan bunga hidup akan disediakan di kawasan Tamu Tudung Saji, Jalan Setia Diraja, Kuala Belait.

ARTIKEL YANG SAMA