Perlindungan ...

Perlindungan pengguna elemen penting niaga

PERLINDUNGAN pengguna merupakan elemen penting dalam ekosistem perniagaan yang sihat. Ia melindungi pengguna daripada amalan perniagaan tidak wajar seperti penipuan dan membuat kenyataan yang mengelirukan, membuat kenyataan palsu seperti penerbitan iklan yang tidak benar dan lain-lain. Pelindungan pengguna menggalakkan urusan perniagaan yang jujur dan menanamkan keyakinan pengguna di dalam pasaran bagi menyokong pertumbuhan perniagaan.

Di Negara Brunei Darussalam, Perintah Perlindungan Pengguna (Perdagangan Wajar), 2011 (CPFTO) telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2012. Perintah ini menyediakan rangka kerja undang-undang bagi membolehkan pengguna yang terlibat dalam amalan perniagaan tidak wajar untuk membuat remedi melalui pengantaraan (mediation).

Apakah yang termasuk di dalam Perintah Perlindungan Pengguna (Perdagangan Wajar), 2011?

Perintah ini melindungi pengguna daripada amalan tidak wajar oleh peniaga-peniaga. Amalan-amalan perniagaan tidak wajar adalah seperti berikut:

(i) Memperdayakan dan mengelirukan pengguna. Sebagai contoh mengenakan yuran dan surcaj yang tersembunyi, memanipulasi unit ukuran, menggunakan cetakan kecil bagi tujuan menyembunyikan terma dan syarat diskaun dan lain-lain.

pgm3_161119_a

pgm3_161119_b(ii) Membuat kenyataan palsu. Sebagai contoh menyatakan barangan terpakai (second-hand) sebagai barangan baru.

(iii) Mengambil kesempatan terhadap pengguna yang tidak mengetahui secara mendalam tentang produk atau perkhidmatan. Sebagai contoh mekanik bengkel kereta yang memperdaya pengguna untuk mengganti barangan kereta yang tidak rosak.

Perlu ditekankan bahawa Perintah ini hanya melindungi pengguna dari amalan tidak wajar yang berunsurkan transaksi perniagaan ke pengguna (Business to Consumer).

Definisi pengguna menurut Perintah ini ialah individu yang membeli produk atau perkhidmatan untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk tujuan komersial. Sebagai contoh pengusaha restoran yang membeli barangan bagi kegunaan restorannya adalah tidak dianggap sebagai “pengguna”.

Perintah ini menyenaraikan 20 amalan perniagaan tidak wajar, seperti di dalam infografik di bawah. Perintah tersebut boleh didapati di laman web http://www.depd.gov.bn/SitePages/CPFTO%202011.aspx.

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pengguna mempunyai aduan?

Pengguna berhadapan dengan amalan tidak wajar dinasihatkan untuk terlebih dahulu menghubungi peniaga berserta dokumen-dokumen sokongan seperti resit, untuk menerangkan masalah yang dihadapi dan membuat perundingan bagi mencapai hasil yang memuaskan. Kebanyakan isu boleh diselesaikan pada peringkat ini.

Walau bagaimanapun, jika pertikaian tidak dapat diselesaikan, pengguna boleh membuat aduan kepada Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi melalui Bahagian Hal Ehwal Pengguna. Bahagian Hal Ehwal Pengguna akan membuat perundingan dengan peniaga bagi pihak pengguna.

Jika perundingan tidak berhasil, Bahagian Hal Ehwal Pengguna akan mengadakan pengantaraan yang melibatkan pengguna dan peniaga di hadapan wakil Bahagian sebagai perantara. Jika pertikaian masih belum dapat diselesaikan, pengguna boleh membuat tuntutan remedi sivil di bawah Tribunal Tuntutan Kecil atau ke mahkamah.

Jika anda mempunyai sebarang aduan atau ingin bertanya tentang perkara yang dinyatakan dalam rencana ini, anda bolehlah berhubung melalui Saluran Aduan Bahagian Hal Ehwal Pengguna melalui tiga cara. Anda bolehlah menghantar e-mel kepada JPKE yang beralamat, aduanpengguna@jpke.gov.bn dan consumercomplaint@jpke.gov.bn

Anda juga boleh melayari media sosial JPKE di Facebook iaitu www.facebook.com/AduanPenggunaJPKE atau anda boleh datang terus ke jabatan kami yang beralamat, Tingkat 3, West Wing, Bilik 3.04, Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping, BA 1131, Negara Brunei Darussalam. Bagi sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi di talian 2230223 pada waktu pejabat.