Perniagaan di Thailand upah lebih banyak golongan berusia