Perundangan I...

Perundangan Iran had kuasa veto perjanjian nuklear

TEHRAN, 21 Jun (AFP) – Parlimen Iran telah mengehadkan kuasanya untuk menyekat perjanjian nuklear dengan kuasa-kuasa dunia hari ini, yang pada hakikatnya menghilangkan ancaman berlarutan yang mana persetujuan terakhir boleh digugurkan oleh ahli perundangan.

Draf undang-undang yang diketengahkan pada Rabu, yang menyediakan kriteria ketat bagi Iran untuk menerima sebarang persetujuan, telah mengancam rundingan rumit bagi persetujuan terakhir, yang dijangka dimuktamadkan menjelang 30 Jun.

Bagaimanapun, dalam merangsang kerajaan Presiden Hassan Rouhani, pindaan penting kepada perundangan yang diusulkan akan memindahkan pengawasan formal perjanjian itu daripada ahli perundangan.

Teks asal telah menetapkan tiga kriteria penting yang parlimen akan dikehendaki perlu dipatuhi bagi persetujuan untuk dimeterai.

Namun rang undang-undang yang dipinda itu sebaliknya memberi hak pengawasan kepada Majlis Keselamatan Kebangsaan Agung negara itu.

Majlis itu terdiri daripada menteri-menteri kerajaan, komander tentera dan para pegawai tertinggi lain yang dilantik oleh pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei. Ia dipengerusikan oleh Rouhani, yang menekan keras bagi perjanjian nuklear, namun sepenuhnya dikawal oleh Khamenei, yang akan memberi kata putus atas mana-mana perjanjian nuklear.

ARTIKEL YANG SAMA