Perutusan tah...

Perutusan tahniah kepada Laos

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 April – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Bounnhang Vorachit dan Tuan Yang Terutama Dr. Thongloun Sisoulith atas pelantikan mereka, masing-masing sebagai Presiden dan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos yang baru.

Dalam titah perutusan kepada TYT Bounnhang Vorachit, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Presiden Republik Rakyat Laos.

Baginda seterusnya menghargai perhubungan persahabatan di antara Negara Brunei Darussalam dengan Republik Rakyat Laos dan berharap akan dapat bekerja rapat dengan Tuan Yang Terutama bagi mengukuhkan hubungan yang sangat berharga untuk kemanfaatan rakyat kedua-dua buah negara.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut memberikan sokongan padu Brunei Darussalam kepada Laos sebagai Pengerusi ASEAN dan menaruh keyakinan bahawa di bawah kepimpinan Tuan Yang Terutama, mesyuarat berkenaan akan mencapai kejayaan.

Sementara itu, dalam titah perutusan kepada TYT Dr. Thongloun Sisoulith, Baginda melahirkan harapan agar Tuan Yang Terutama akan beroleh kejayaan dalam jawatannya yang baru itu dan seterusnya akan dapat bekerjasama bagi mengukuhkan hubungan di antara kedua-dua buah negara sebagai rakan kongsi serantau dalam ASEAN.

Pada mengakhiri titah perutusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan salam muhibah kepada kedua-dua Tuan Yang Terutama bagi kesihatan dan kegembiraan berpanjangan.