Perutusan tah...

Perutusan tahniah kepada Vietnam

BANDAR SERI BEGAWAN, 1 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui’zzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Sosialis Vietnam, Jeneral Tran Dai Quang dan Perdana Menteri, Nguyen Xuan Phuc dan juga kerajaan serta rakyat Vietnam, sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Vietnam yang ke-71.

Dalam titah perutusan kepada Jeneral Tran Dai Quang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan kegembiraan mengalu-alukan beliau dan isteri, Nguyen Thi Hien sempena lawatan ke negara ini pada bulan lepas yang mana setentunya meningkatkan lagi hubungan dua hala dan kerjasama serantau di antara kedua-dua buah negara. Baginda seterusnya merakamkan sokongan padu kepada beliau sebagai pengerusi Persidangan APEC pada tahun hadapan.

Sementara dalam titah perutusan kepada Nguyen Xuan Phuc, Kebawah Duli Yang Maha Mulia amat menghargai kerjasama yang erat dinikmati kedua-dua buah negara dalam bidang dua hala dan sebagai rakan kongsi di peringkat serantau. Baginda seterusnya merakamkan sokongan padu Negara Brunei Darussalam kepada Republik Sosialis Vietnam sebagai pengerusi Persidangan APEC pada tahun 2017.

Pada mengakhiri titah-titah perutusan itu, Baginda menyampaikan salam muhibah sempena menyambut hari perayaan tersebut kepada kedua-duanya dan keluarga mereka.