Perutusan tak...

Perutusan takziah kepada China

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 Jun – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Presiden Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Xi Jinping dan Perdana Menteri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian kapal yang karam di Wilayah Hubei, Republik Rakyat China

Di dalam perutusan Baginda kepada Presiden Xi Jinping, Kebawah Duli Yang Maha Mulia amat sedih apabila mengetahui mengenai kehilangan jiwa akibat kejadian kapal karam tersebut.

Baginda bagi pihak kerajaan Baginda dan rakyat Negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah yang amat mendalam kepada kerajaan dan rakyat Republik Rakyat China terutamanya kepada keluarga-keluarga mangsa yang terjejas oleh nahas tersebut. Sementara itu dalam perutusan Baginda kepada Perdana Menteri Li Kiqiang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia sedih mendengar mengenai kehilangan nyawa berikutan dengan kapal penumpang yang karam di Wilayah Hubei itu.

Baginda berserta kerajaan Baginda dan rakyat Negara Brunei Darussalam sama-sama menzahirkan ucapan takziah yang amat mendalam kepada rakyat dan kerajaan Republik Rakyat China khususnya kepada keluarga-keluarga mangsa.

Baginda seterusnya berharap semoga operasi-operasi mencari dan menyelamat akan bertemu kejayaan.