Ralat

Ralat

BERLAKU kesilapan dalam rencana bertajuk ‘Tokoh Korea meneliti tulisan jawi’ yang disiarkan dalam muka M12 dan M13 Media Permata Minggu keluaran 3/4 September 2016. Dr. Kang Kyoung Seok sebenarnya adalah seorang pelajar Ph.D di Akademi Pengajian Brunei, UBD dan bukannya pensyarah tamu di Pusat Pengajian Islam Sultan Omar ‘Ali Saifuddien (SOASCIS) seperti yang dilaporkan. Kesilapan itu adalah tidak disengajakan dan disesali.

ARTIKEL YANG SAMA