Ralat

Ralat

MERUJUK artikel bertajuk, ‘KHEU zahirkan kesyukuran,’ di Muka 3 Media Permata, 16 September 2016, sebenarnya isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan isteri Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama tidak menyampaikan agihan daging korban seperti yang dilaporkan. Kesilapan itu adalah tidak disengajakan dan dikesali.

ARTIKEL YANG SAMA