Ralat

Ralat

BERLAKU kesilapan pada berita bertajuk ‘Bertahlil di Kubah Makam Diraja’ yang disiarkan di Muka 8 akhbar ini kelmarin (22 Sept). Sebenarnya Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman tidak hadir di majlis tersebut. Kesilapan tersebut adalah tidak disengajakan dan disesali.

ARTIKEL YANG SAMA