Ralat

Ralat

BERLAKU kesilapan pada berita bertajuk ‘Hari Perkhidmatan Awam diingati’ yang disiarkan di muka 5 Media Permata kelmarin (29 September). Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Setia (Dr.) Haji Mohd Yasmin bin Haji Umar tidak menghadiri majlis berkenaan sebagaimana yang dilaporkan. Kesilapan itu adalah tidak disengajakan dan disesali.

ARTIKEL YANG SAMA