Ralat

Ralat

MERUJUK kepada berita bertajuk ‘Daftar syarikat melalui online’ yang disiarkan dalam muka 6 akhbar ini kelmarin (30 Oktober), pegawai yang memberi taklimat berhubung kepentingan menyimpan rekod-rekod perniagaan pada majlis berkenaan ialah Pengiran Haji Abdul Azim bin Pengiran Mohd Hassan sebenarnya adalah dari Bahagian Hasil dan bukan seperti yang dilaporkan. Kesilapan itu adalah tidak disengajakan.

ARTIKEL YANG SAMA