Ralat

Ralat

MERUJUK kepada berita bertajuk ‘Daftar syarikat melalui online’ yang disiarkan dalam muka 6 akhbar ini kelmarin (30 Oktober), pegawai yang memberi taklimat berhubung kepentingan menyimpan rekod-rekod perniagaan pada majlis berkenaan ialah Pengiran Haji Abdul Azim bin Pengiran Mohd Hassan sebenarnya adalah dari Bahagian Hasil dan bukan seperti yang dilaporkan. Kesilapan itu adalah tidak disengajakan.