Rumah terbuka...

Rumah terbuka dikunjungi pelbagai lapisan masyarakat

PEMANGKU Pesuruhjaya Buruh, Haji Rani bin BPSKDSS Haji Mohd Yusof menerima kunjungan daripada Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pehin Kapitan Lela Diraja Dato Paduka Goh King Chin berserta rombongan dan beberapa tetamu lain pada majlis rumah terbuka yang diadakan di rumah beliau, kelmarin.

p06-4_20160709