Sumbangan $5,...

Sumbangan $5,000 UNTUK Tabung Anak Yatim Daerah Brunei Muara

pg09_150714_c

JABATAN Daerah Brunei dan Muara, kelmarin, menerima sumbangan derma berjumlah $5,000 daripada Yang Dimuliakan Pehin Kapitan China Kornia Diraja Dato Paduka Awang Lau Ah Kok dari Hua Ho Sdn Bhd, bagi Tabung Anak-anak Yatim Daerah Brunei dan Muara. Majlis penyampaian sumbangan terssbut disempurnakan oleh wakil daripada Hua Ho Sdn Bhd, Haji Jais bin Husin dan Awang Choo Jun Lee kepada Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Awang Misle bin Haji Abdul Karim.

ARTIKEL YANG SAMA