Taklimat PKBN...

Taklimat PKBN 21 Nov ini

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 Nov – Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan memaklumkan bahawa Bahagian Khidmat Bakti Negara akan mengadakan Taklimat Program Khidmat Bakti Negara (PKBN) di Dewan Sekolah Menengah Rimba II pada 21 November ini.

Taklimat ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pendedahan PKBN secara meluas kepada para belia/beliawanis di negara ini terutama sekali yang berminat dalam menyertai latihan PKBN yang akan datang.

ARTIKEL YANG SAMA