Terima kunjun...

Terima kunjungan hormat Kesultanan Oman

Oleh Imelda Groves HA

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 3 Ogos – Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, menerima lawatan rasmi daripada delegasi peringkat tinggi Kementerian Tenaga Manusia dari Kesultanan Oman di Kementerian Dalam Negeri.

Delegasi Kesultanan Oman yang diketuai oleh Penasihat kepada Menteri Penjagaan Tenaga Kerja, Saleh bin Ayel Al Amri, turut diikuti oleh pegawai-pegawai kanan Kementerian Oman Tenaga Manusia iaitu Pengarah Organisasi Antarabangsa dan Hubungan Luar Negeri Encik Abdullah Al Mullahi dan Ketua Pengarah Direktorat Jeneral Penjagaan Tenaga Kerja, Salim bin Said Al Badi.

Lawatan rasmi, yang bermula dengan pertukaran pengenalan yang berlangsung di Jabatan Tenaga Kerja, Jalan Majlis Mesyuarat Negara, di sini bertujuan untuk berkongsi dan membincangkan amalan yang baik dan pengalaman yang berkaitan dengan undang-undang buruh dan pekerjaan.

pg03_150804_e

Delegasi diberi taklimat oleh Jabatan Tenaga Kerja mengenai pelaksanaan Perintah Pekerjaan 2009, pengambilan pekerja asing dan perlindungan amalan semasa di Brunei Darussalam.

Turut hadir semasa kunjungan hormat tersebut ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, Duta Besar Kesultanan Oman di Negara Brunei Darussalam, TYT Sheikh Ahmed bin Hashel bin Rashed bin Al-Hashel Maskari, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Haji Mohd ‘Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abdul Salam, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Haji Idris bin Haji Mohd Ali, dan Pemangku Pesuruhjaya Buruh, Haji Rani bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Awang Haji Mohd Yusof.