Tingkat keupayaan pelajar melalui penilaian kompetensi

Oleh Imelda Groves HA

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 16 Feb – Penilaian kompetensi yang betul adalah untuk memastikan peningkatan dalam proses pengajaran dan hasil pembelajaran dan digunakan untuk menilai sama ada pelajar yang kompeten dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Berdasarkan amalan tradisi, penilaian biasanya dilakukan hanya dengan menjalankan ujian atau peperiksaan.

Pendekatan seperti itu tidak mempunyai komprehensif dan maklumat yang diperlukan yang boleh digunakan untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.

Perkara itu dinyatakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam, Datuk Ghulam Jelani bin Khanizaman semasa berucap di Majlis Penutup Program Latihan ‘Strengthening Competency Assessment in Education and Training’ yang berlangsung di SEAMEO VOTECH di sini, petang ini.

“Difahamkan peserta dalam program ini telah dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam membangunkan penilaian berasaskan kompetensi yang menggunakan pelbagai alat bukti perhimpunan dan mengiktiraf pembelajaran terdahulu dan kecekapan semasa”, jelasnya lagi yang hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut.

Datuk Ghulam Jelani ketika menyampaikan ucapan pada majlis tersebut.
Datuk Ghulam Jelani ketika menyampaikan ucapan pada majlis tersebut.

Selain itu, peserta juga berpeluang untuk mencari idea-idea baru dan inovasi mengenai penilaian kompetensi dalam bidang pendidikan dan latihan.

Memandangkan penekanan pada Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) di peringkat global dan juga di peringkat serantau dan negara, beliau yakin usaha mengukuhkan Penilaian Kompetensi dalam Pendidikan dan Latihan seperti ini akan menyumbang ke arah kecemerlangan TVET yang berfaedah di rantau ASEAN dan negara-negara anggota.

Beliau seterusnya menyatakan, pembangunan TVET di Malaysia bermula lebih daripada 40 tahun yang lalu dengan penubuhan dua institusi awam pada tahun 1964, dan sejak itu telah meningkat kepada lebih daripada 500 institusi awam.

Promosi berterusan TVET jelasnya lagi telah menghasilkan peningkatan pengambilan pelajar daripada 113,000 pada 2010 kepada 164,000 pada tahun 2013. Pada bulan Januari 2011, SkillsMalaysia telah ditubuhkan sebagai unit yang khusus untuk menggalakkan TVET dan meningkatkan kesedaran peluang pekerjaan kepada graduan.

Di bawah Rancangan Malaysia ke-11 bagi tahun 2016-2020, tiga strategi utama telah diterima pakai merangkumi pengukuhan tadbir urus TVET untuk pengurusan yang lebih baik, meningkatkan kualiti dan penyampaian Program TVET dan peningkatan penjenamaan TVET untuk meningkatkan daya tarikan.

Pada akhir kursus ini, peserta telah membangunkan instrumen kompetensi taksiran yang sesuai dan pelan tindakan mengenai pelaksanaan kompetensi taksiran di institusi masing-masing.

Majlis penutup tersebut menyaksikan seramai 21 peserta dari 11 ahli negara-negara SEAMEO telah menerima sijil mereka yang disampaikan oleh tetamu kehormat majlis. Antara negara-negara yang menyertai program tersebut ialah Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand Timor-Leste and Vietnam.