Yang Di-Pertu...

Yang Di-Pertua MMN terima kunjungan hormat

BANDAR SERI BEGAWAN, 9 Jun – Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, hari ini, telah menerima kunjungan hormat secara berasingan daripada dua perwakilan asing ke negara ini di majlis yang berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis-Majlis Mesyuarat.

Terdahulu, Yang Berhormat Pehin menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini, Puan Yang Terutama Nurul Qomar, seterusnya Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki, Tuan Yang Terutama Fikrit Oguz Ates.

Kunjungan hormat tersebut merupakan salah satu usaha ke arah meningkatkan lagi persefahaman antara Brunei Darussalam dengan kedua-dua buah negara berkenaan.

Yang Berhormat Pehin Haji Abdul Rahman menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Fikrit Oguz Ates.
Yang Berhormat Pehin Haji Abdul Rahman menerima kunjungan hormat daripada Tuan Yang Terutama Fikrit Oguz Ates.
Yang Berhormat Pehin menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Nurul Qomar.
Yang Berhormat Pehin menerima kunjungan hormat daripada Puan Yang Terutama Nurul Qomar.