Yang Di-Pertu...

Yang Di-Pertua MMN terima kunjungan hormat

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 Okt – Yang Di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara (MMN), Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, hari ini, secara berasingan telah menerima kunjungan muhibah daripada Pesuruhjaya Tinggi India dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam, di Bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat Negara.

Kunjungan muhibah Pesuruhjaya Tinggi India, Tuan Yang Terutama Dr. Ashok Kumar Amrohi, dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait, Tuan Yang Terutama Dr. Fahad Mashary Al-Thafiri, itu menandakan wujudnya persefahaman dan kerjasama di antara kedua belah pihak dalam mengukuhkan lagi hubungan kerjasama kedua-dua buah pihak dalam hal ehwal yang menjadi kepentingan dan keprihatinan bersama.

Turut hadir semasa kunjungan-kunjungan muhibah tersebut ialah Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-menteri Kabinet dan Jurutulis 1 Majlis Mesyuarat Negara, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar, Timbalan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara, Dayang Rose Aminah binti Haji Ismail serta beberapa orang pegawai Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat.

Yang Berhormat Pehin Haji Abdul Rahman menerima kunjungan daripada TYT Ashok Amrohi (gambar atas) dan TYT Dr Fahad Mashary Al-Thafiri (gambar bawah).
Yang Berhormat Pehin Haji Abdul Rahman menerima kunjungan daripada TYT Ashok Amrohi (gambar atas) dan TYT Dr Fahad Mashary Al-Thafiri (gambar bawah).

pg09_151014_b

ARTIKEL YANG SAMA