Masjid Ar-Rahman dirasmi

KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah menandatangani plak perasmian di Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjong Bunut. Turut berangkat sama ialah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan DYTM Paduka Seri Pengiran Muda ‘Abdul Wakeel.

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 Sept – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat menunaikan sembahyang fardu Jumaat pertama seterusnya merasmikan masjid baharu Kampung Tanjong Bunut, hari ini. (Klik di sini untuk berita selanjutnya)