300 terima pingat kehormatan sempena Hari Keputeraan

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 JUN – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan mengurniakan pingat-pingat kehormatan Negara Brunei Darussalam kepada 300 penerima sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada majlis yang berlangsung di Balai Singgahsana Indera Kenchana, Istana Nurul Iman, hari ini.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)