348 amil dilantik

BANDAR SERI BEGAWAN, 29 MAC – Seramai 348 orang amil telah dilantik bagi 142 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara, iaitu Daerah Brunei dan Muara seramai 196 orang amil bagi 81 kawasan, di Daerah Belait seramai 24 orang amil bagi 15 kawasan, di Daerah Tutong seramai 54 orang amil bagi 30 kawasan dan di Daerah Temburong seramai 26 orang amil bagi 12 kawasan.

(Klik di sini untuk berita lanjut)