5 sekolah terima jaket keselamatan

Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi turut menyampaikan sumbangan kepada salah seorang pelajar.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 JULAI – Lima buah sekolah rendah telah menerima sumba-ngan jaket keselamatan daripada Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam (PBMP) dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan Kementerian Pendidikan bagi meningkatkan keselamatan pelajar-pelajar yang menggunakan pengangkutan air.

(Klik di sini untuk berita lanjut)