53 pain darah dikumpul pada hari pertama

 

TUTONG, 17 JUN – Sejumlah 53 pain darah telah berjaya dikumpulkan pada hari pertama kempen derma darah yang dianjurkan oleh Sukarelawan Belia dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan  Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS) di Dewan Utama Kemasyarakatan, Daerah Tutong, hari ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)